Friday deaths 6/19/2020

Friday-2020-06-19 | 03:48 pm deaths
Image

Heba Zain Dahaj Al-Hunaity

Jamil Ahmed Suleiman Nofal

Mahmoud Ahmad Al-Atwa

Munira Muhammad Muflih Al Musalmeh